You are here

Elektronska zaštita automobila

Izbor sigurnosnog sistema za automobil nije jednostavan. Lopovi danas koriste tehnološki napredne metode kojima vrlo brzo onesposobe fabričku zaštitu, alarm ili kodirani ključ.

Izborom kvalitetnog alarma osigurajte auto od krađe i provale, i obezbedite sebi miran san... VITEZ - nova linija sigurnosti...

Auto alarm - IMMO - COBRA 4615 - cena je sa ugradnjom

Auto alarm - IMMO - COBRA 4615 - cena je sa ugradnjom

Ugradnjom ovog visoko kvalitetnog alarmnog sistema obezbeđujete sebi miran san.

Alarmni sistem sa integrisanim IMOBILAZER-om garantuje maksimalnu bezbednost

Aktivacija i deaktivacija alarma se vrši preko Vašeg ključa (daljinkog zakl./otklj) a COBRA IMMO kartica koju nosite kao privezak služi kao kontrola blokada motora.

41.000,00 RSD
Auto alarm - IMMO - PANDORA PRIMO - cena je sa ugradnjom

Auto alarm - IMMO - PANDORA PRIMO - cena je sa ugradnjom

REVOLUCIJA U ZAŠTITI AUTOMOBILA STIŽE IZ RUSIJE POD IMENOM PANDORA

Trenutno najnapredniji sistem zaštite.

Alarmni sistem, imobilajzer, blokade motora, 3 senzora... sve u centrali 45mm X 25mm što nam omogućava sakrivanje centrale sa GARANCIJOM da je niko neće pronaći

42.500,00 RSD
Auto alarm COBRA 4610 - cena je sa ugradnjom

Auto alarm COBRA 4610 - cena je sa ugradnjom

Napredan alarmni sistem koji komunikaciju sa vozilom obavlja kroz CAN magistralu.

Uključenje I izključenje alarmnog sistema vrši se pomoću daljinske komande samog automobile tako da je vlasnik oslobođen nošenjem dodatnih privezaka a otpornost alarmnog sistema na frekventne smetnje je povećan.

27.100,00 RSD
Auto alarm TYTAN DS-410 - cena je sa ugradnjom

Auto alarm TYTAN DS-410 - cena je sa ugradnjom

Napredan alarmni sistem koji komunikaciju sa vozilom obavlja kroz CAN magistralu.

Uključenje I izključenje alarmnog sistema vrši se pomoću daljinske komande samog automobile tako da je vlasnik oslobođen nošenjem dodatnih privezaka a otpornost alarmnog sistema na frekventne smetnje je povećan.

23.600,00 RSD

Pandora Primo + 2 x OBD

PAKET ZA MIRAN SAN

 

Paket podrazumeva alarmni sistem PANDORA PRIMO i zaštitu OBD-a sa 2 konektora. 

 

ZNATE LI KOJI JE PROBLEM GUBITAK OBD ADAPTERA?

ZNATE LI KOJA JE CENA GUBITKA OBD ADAPTERA?

 

44.990,00 RSD
Pandora SMART PRO V2 CAN-BUS GSM GPS Auto alarm- cena je sa ugradnjom

Pandora SMART PRO V2 CAN-BUS GSM GPS Auto alarm- cena je sa ugradnjom

Pandora Smart je ultimativno rješenje za zaštitu vozila s radiofrekvencijskom identifikacijom IMMO i najnovijim GSM modemom za integraciju sa pametnim telefonima.

89.000,00 RSD
Smart imobilajzer IMMO 6 - cena je sa ugradnjom

Smart imobilajzer IMMO 6 - cena je sa ugradnjom

Beskontaktni imobilajzer vrhunska zaštita vašeg automobila.

Automatsko uključenje sistema 15 sekundi nakon gašenja automobila.

Višestruke blokade.

Kodirani sistem elektronske zaštite.

Analogni sistem potpuno nezavistan i samim tim nevidljiv dijagnostičkim uređajima i sofisticiranim alatima za krađu automobila.

Mogućnost ugradnje kao dopuna alarmnog sistema ili kao nezavisna zaštita.

17.700,00 RSD
TYTAN DS-4105 sa ADR kartičnom zaštitom

TYTAN DS-4105 sa ADR kartičnom zaštitom

Naj napredniji sistem zaštite.

Digitalni auto alarm sa dodatnim ADR karticama.

Deaktivacija alarmnog sistema je moguća samo ukoliko je ADR kartica prisutna.

Kartica je ubedljivo najmanja i elegantnija od svake druge konkurentske. 

Velikog dometa i dugotrajne baterije.

Po funkcijama alarmni sistem nadmašuje konkurentske modele COBRA 4615 i PANDORA MINI

 

41.300,00 RSD
Zaštita OBD konektora

Zaštita OBD konektora

OBD dijagnostički konektor je ključ za brzi pristup automobilu. Preko njega ovlašćeno lice - majstor ulazi u sve parametre Vašeg automobila. A isto tako i lopovi nose već pripremljen alat pomoću kog mogu vrlo brzo i jednostavno da otuđe vozilo. Upravo zbog toga prvi korak u zaštiti većine automobila mora biti OBD konektor.

4.700,00 RSD
Zaštita OBD konektora 2 adaptera

Zaštita OBD konektora 2 adaptera

ZAŠTITA OBD-a SA REZERVNIM ADAPTEROM

 

ZNATE LI KOJI JE PROBLEM GUBITAK OBD ADAPTERA?

ZNATE LI KOJA JE CENA GUBITKA OBD ADAPTERA?

 

IZABERITE VERZIJU ZAŠTITE OBD-a SA DVA ADAPTERA!!!

 

5.900,00 RSD