You are here

Digital Systems

Auto alarm TYTAN DS-410 - cena je sa ugradnjom

Auto alarm TYTAN DS-410 - cena je sa ugradnjom

Napredan alarmni sistem koji komunikaciju sa vozilom obavlja kroz CAN magistralu.

Uključenje I izključenje alarmnog sistema vrši se pomoću daljinske komande samog automobile tako da je vlasnik oslobođen nošenjem dodatnih privezaka a otpornost alarmnog sistema na frekventne smetnje je povećan.

23.600,00 RSD