You are here

Digital Systems

Auto alarm TYTAN DS-410 - cena je sa ugradnjom

Auto alarm TYTAN DS-410 - cena je sa ugradnjom

Napredan alarmni sistem koji komunikaciju sa vozilom obavlja kroz CAN magistralu.

Uključenje I izključenje alarmnog sistema vrši se pomoću daljinske komande samog automobile tako da je vlasnik oslobođen nošenjem dodatnih privezaka a otpornost alarmnog sistema na frekventne smetnje je povećan.

23.600,00 RSD
TYTAN DS-4105 sa ADR kartičnom zaštitom

TYTAN DS-4105 sa ADR kartičnom zaštitom

Naj napredniji sistem zaštite.

Digitalni auto alarm sa dodatnim ADR karticama.

Deaktivacija alarmnog sistema je moguća samo ukoliko je ADR kartica prisutna.

Kartica je ubedljivo najmanja i elegantnija od svake druge konkurentske. 

Velikog dometa i dugotrajne baterije.

Po funkcijama alarmni sistem nadmašuje konkurentske modele COBRA 4615 i PANDORA MINI

 

41.300,00 RSD