You are here

Monitoring Vodafone 24/7

Vodafone servis koji 24 časa 365 dana u godini budno bdi nad Vašim automobilom.

Servis na srbskom jeziku dostipan u celoj Evropi i povezan sa svim policijskim službama Evrope.

Identifikacija vozača jedino moguća putem vozačke ADR kartice. 

Jedinstven sistem na Evropskom tržištu.

Vodafone Monitoring

Vodafone Monitoring

Monitoring servis koji 24 časa 365 dana u godini budno bdi nad Vašim automobilom. (na Srbskom jeziku)

Jedinstven sistem koji pokriva više od 180 zemalja sveta bez dodatnih troškova.

29.990,00 RSD